CBSDetektyw
Flowers

Usługi detektywistyczne

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług detektywistycznych. Zajmujemy się w szczególności …

SPRAWY RODZINNE I MAJĄTKOWE

 • Sprawy rozwodowe, alimentacyjne oraz inne małżeńskie/partnerskie
 • Sprawy spadkowe
 • Weryfikacja poprawności sprawowania opieki nad dziećmi
 • Poszukiwanie zaginionych lub ukrywających się osób lub osób, których miejsce przebywania nie jest znane z innych powodów<
 • Doradztwo, np. w przypadku uprowadzenie członka rodziny
 • Poszukiwanie mienia
 • Ustalanie statusu majątkowego, zarówno jawnego, jak i ukrywanego
 • Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego
 • Ustalanie osób nękających, inwigilujących lub zagrażających życiu lub zdrowiu
 • Inne sprawy, których realizacja jest zgodna z zapisami ustawy o usługach detektywistycznych

WYWIAD GOSPODARCZY

 • Due Diligence – sprawdzanie wiarygodności wskazanych podmiotów, m.in. analiza kluczowych informacji o strukturze właścicielskiej i organizacyjnej, wiarygodności finansowej i prawnej oraz weryfikacja powiązań biznesowych
 • Positive Vetting – weryfikacja kwalifikacji kluczowego personelu oraz kandydatów na strategiczne stanowiska w firmie, m.in. analiza przygotowania zawodowego, kompetencji, doświadczenia oraz cech osobowościowych, ocena wizerunku i wiarygodności pracowników i kandydatów w oparciu o referencje wcześniejszych pracodawców, opinie byłych współpracowników oraz wywiady środowiskowe
 • Ustalenia dowodów o stosowaniu nieuczciwej konkurencji, bezprawnego wykorzystywania znaków towarowych, marki, nazw handlowych, itp.
 • Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa, w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową
 • Inne sprawy, których realizacja jest zgodna z zapisami ustawy o usługach detektywistycznych

KONTR-OBSERWACJA

Dzięki naszej usłudze dowiesz się:

 • Czy jesteś obserwowany?
 • Czy osoby z Twojego otoczenia są obserwowane?
 • Kto i w jakim celu prowadzi wrogą obserwację?

 BADANIA ANTY-PODSŁUCHOWE I INNE DZIAŁANIA

 • Badania antypodsłuchowe – wykrywanie audio i video urządzeń szpiegujących
 • Zabezpieczenie poufności rozmów i spotkań
 • Wsparcie w monitorowaniu wybranych i wskazanych pojazdów przy wykorzystaniu lokalizatorów GPS
 • Dobór systemów i urządzeń do zabezpieczania mienia oraz kontroli otoczenia
Usługi dedykujemy Klientom indywidualnym (osobom fizycznym i osobom prawnym), jak również Klientom biznesowym i instytucjonalnym.  W określonych przypadkach jesteśmy w stanie prowadzić działania poza granicami naszego kraju oraz Unii Europejskiej i na wszystkich Kontynentach naszego globu..  

Szczegółowy zakres, przebieg, miejsce i termin realizacji usługi każdorazowo ustalane są bezpośrednio z Klientem. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi uzależniona jest m.in. od charakteru i złożoności danej sprawy, miejsca i czasochłonności jej realizacji oraz od ilości zaangażowanych specjalistów i środków. W pierwszej kolejności, zachęcamy do umówienia się na bezpłatne konsultacje w trakcie, których będziemy mogli poznać szczegółowo Państwa potrzeby i oczekiwania. Z naszej strony, ustalimy akceptowalną przez Klienta metodę działania, przedstawimy wstępne warianty realizacji zlecenia i sposób dalszego postępowania oraz zaproponujemy nasze warunki umowne, w tym cenowe.Usługi detektywistyczne prowadzimy w powiatach : detektyw powiat Wołomiński ,detektyw powiat Pruszkowski ,detektyw powiat Miński , detektyw powiat Otwocki ,detektyw powiat Legionowski detektyw powiat Warszawski detektyw, detektyw Warszawa, detektyw Warszawa zdrady , detektyw Warszawa rozwody, detektyw Mazowieckie, detektyw Mokotów, detektyw Bielany , detektyw Łomianki , detektyw Bemowo , detektyw Ochota, detektyw Wola, detektyw śródmieście, detektyw Mokotów, detektyw Wawer, detektyw Piaseczno , detektyw Nadarzyn, detektyw Wilanów, detektyw Ursynów , detektyw Janki, detektyw Praga Południe , detektyw Praga Północ , detektyw Marki
biuro detektywistyczne Warszawa, prywatny detektyw Warszawa , kamery detektywistyczne , pluskwa, wykrywanie , podsłuchy, detektyw Warszawa, detektyw Mazowieckie , zdrada , dowody w sprawie
Dedektyw Mokotów, dedektyw Bielany , dedektyw Łomianki , dedektyw Bemowo , dedektyw Wola, dedektyw śródmieście, dedektyw Mokotów, Dedektyw Wawer, dedektyw Piaseczno , dedektyw Nadarzyn, dedektyw Wilanów, dedektyw Ursynów , dedektyw Janki, dedektyw Praga Południe , dedektyw Praga Północ , dedektyw Marki